#

Chúng tôi là đối tác tin cậy của các Trường Đại học trong và ngoài nước!

#

Tư vấn tuyển sinh trong và ngoài nước

#

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

#

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục có liên quan

Xem Brochure
Chương trình đào tạo sau đại học

Trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

HUSC

Kiến trúc.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩ.

CMKL

Technology and Creative Innovation.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩ.

HUSC

Quản lý Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩ.

HUSC

Quản lý văn hóa.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩ.

  B U  

Business Administration.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩ.

  B U  

Management in Business Innovation.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩ.

  B U  

Knowledge & Innovation Management.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Tiến sĩ.

  B U  

Communication Arts.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩTiến sĩ.

HUSC

Khoa học máy tính.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩTiến sĩ.

CMKL

Artificial Intelligence and Computer Engineering.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩTiến sĩ.

HUSC

Kỹ thuật điện tử.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩ.

  B U  

Electrical & Computer Engineering.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩTiến sĩ.

CMKL

Electrical & Computer Engineering.

Chương trình đào tạo quốc tế, trình độ Thạc sĩTiến sĩ.

D H V

Quản trị kinh doanh.

Chương trình đào tạo trong nước, trình độ Thạc sĩ.

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ:

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (VIỆN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN)

Phòng 114, Nhà A Khu Công nghệ phần mềm, ĐHQG-HCM
Điện thoại: (028) 3600 6678 - Email: sgs@iou.edu.vn